World
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Chủ nhà   Khách
03-08 01:30 Atlético Madrid 1 - 1 Liverpool
FT 02-08 22:45 Napoli 0 - 2 Bayern Munich
FT 02-08 01:30 Bayern Munich 0 - 3 Liverpool
FT 01-08 22:45 Atlético Madrid 2 - 1 Napoli
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Chủ nhà   Khách
FT 06-09 01:45 Kosovo 0 - 1 Finland
FT 06-09 01:45 Áo 1 - 1 Georgia
FT 06-09 01:45 Moldova 0 - 2 Wales
FT 06-09 01:45 Republic of Ireland 0 - 1 Serbia
FT 06-09 01:45 FYR Macedonia 1 - 1 Albania
FT 06-09 01:45 Italy 1 - 0 Israel
FT 06-09 01:45 Liechtenstein 0 - 8 Spain
FT 06-09 01:45 Iceland 2 - 0 Ukraine
FT 06-09 01:45 Thổ Nhĩ Kỳ 1 - 0 Croatia
FT 05-09 01:45 Germany 6 - 0 Norway
Chủ nhà   Khách
05-09 05:00 Colombia vs Brazil
05-09 05:00 Argentina vs Venezuela
05-09 05:00 Ecuador vs Peru
05-09 05:00 Bolivia vs Chile
31-08 05:30 Chile vs Paraguay
31-08 05:00 Venezuela vs Colombia
31-08 05:00 Uruguay vs Argentina
29-08 04:00 Chile vs Paraguay
29-08 04:00 Brazil vs Ecuador
29-08 04:00 Venezuela vs Colombia
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Đăng nhập Đăng kí