World
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Chủ nhà   Khách
03-08 01:30 Atlético Madrid 1 - 1 Liverpool
FT 02-08 22:45 Napoli 0 - 2 Bayern Munich
FT 02-08 01:30 Bayern Munich 0 - 3 Liverpool
FT 01-08 22:45 Atlético Madrid 2 - 1 Napoli
Không có dữ liệu
Chủ nhà   Khách
FT 28-10 21:30 England U17 5 - 2 Spain U17
FT 28-10 18:30 Brazil U17 2 - 0 Mali U17
FT 25-10 21:30 Mali U17 1 - 3 Spain U17
FT 25-10 18:30 Brazil U17 1 - 3 England U17
FT 22-10 21:30 Germany U17 1 - 2 Brazil U17
FT 22-10 18:30 Spain U17 3 - 1 Iran U17
FT 21-10 21:30 USA U17 1 - 4 England U17
FT 21-10 18:30 Mali U17 2 - 1 Ghana U17
FT 18-10 21:30 Brazil U17 3 - 0 Honduras U17
FT 18-10 18:30 Ghana U17 2 - 0 Niger U17
Không có dữ liệu
Chủ nhà   Khách
11-10 08:30 Peru vs Colombia
10-10 05:00 Paraguay vs Venezuela
10-10 05:00 Ecuador vs Argentina
10-10 05:00 Uruguay vs Bolivia
05-10 06:30 Colombia vs Paraguay
05-10 06:30 Argentina vs Peru
05-10 06:00 Chile vs Ecuador
05-10 05:00 Venezuela vs Uruguay
05-10 05:00 Bolivia vs Brazil
03-10 04:00 Colombia vs Paraguay
Không có dữ liệu
Chủ nhà   Khách
FT 15-07 22:00 France 4 - 2 Croatia
FT 14-07 21:00 Belgium 2 - 0 England
12-07 01:00 Croatia 2 - 1 England
FT 11-07 01:00 France 1 - 0 Belgium
08-07 01:00 Russia 2 - 2 Croatia
FT 07-07 21:00 Thụy Điển 0 - 2 England
FT 07-07 01:00 Brazil 1 - 2 Belgium
FT 06-07 21:00 Uruguay 0 - 2 France
04-07 01:00 Colombia 1 - 1 England
FT 03-07 21:00 Thụy Điển 1 - 0 Switzerland
Không có dữ liệu
Đăng nhập Đăng kí