Europe
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Chủ nhà   Khách
11-07 02:00 Portugal 1 - 0 France
FT 08-07 02:00 Germany 0 - 2 France
FT 07-07 02:00 Portugal 2 - 0 Wales
FT 04-07 02:00 France 5 - 2 Iceland
03-07 02:00 Germany 1 - 1 Italy
FT 02-07 02:00 Wales 3 - 1 Belgium
28-06 02:00 England vs Iceland
27-06 23:00 Italy vs Spain
Đăng nhập Đăng kí