Spain
Không có dữ liệu
Chủ nhà   Khách
15-08 01:00 Sevilla 0 - 0 Barcelona
13-08 03:00 Barcelona vs Sevilla
FT 17-08 04:00 Real Madrid 2 - 0 Barcelona
FT 14-08 03:00 Barcelona 1 - 3 Real Madrid
FT 18-08 04:00 Barcelona 3 - 0 Sevilla
17-08 03:00 Barcelona vs Sevilla
13-08 03:00 Sevilla vs Barcelona
Đăng nhập Đăng kí