International
Chủ nhà   Khách
27-06 07:00 Argentina 0 - 0 Chile
Chủ nhà   Khách
FT 03-07 01:00 Chile 0 - 1 Germany
02-07 19:00 Portugal 2 - 1 Mexico
FT 30-06 01:00 Germany 4 - 1 Mexico
29-06 01:00 Portugal 0 - 0 Chile
FT 25-06 22:00 Germany 3 - 1 Cameroon
FT 25-06 22:00 Chile 1 - 1 Australia
FT 24-06 22:00 Mexico 2 - 1 Russia
FT 24-06 22:00 New Zealand 0 - 4 Portugal
FT 23-06 01:00 Germany 1 - 1 Chile
FT 22-06 22:00 Cameroon 1 - 1 Australia
Đăng nhập Đăng kí