Africa
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Chủ nhà   Khách
FT 05-02 02:00 Morocco 4 - 0 Nigeria
04-02 02:00 Libya 1 - 1 Sudan
FT 01-02 02:30 Sudan 0 - 1 Nigeria
31-01 23:30 Morocco 3 - 1 Libya
29-01 02:30 Congo 1 - 1 Libya
28-01 23:30 Nigeria 2 - 1 Angola
FT 28-01 02:30 Zambia 0 - 1 Sudan
FT 27-01 23:30 Morocco 2 - 0 Namibia
FT 25-01 02:00 Burkina Faso 1 - 1 Cameroon
FT 25-01 02:00 Congo 0 - 0 Angola
Chủ nhà   Khách
FT 15-11 02:30 Senegal 2 - 1 South Africa
FT 15-11 02:30 Burkina Faso 4 - 0 Cape Verde
FT 12-11 22:30 Ghana 1 - 1 Ai Cập
FT 12-11 21:30 Congo 1 - 1 Uganda
FT 12-11 00:30 Congo DR 3 - 1 Guinea
FT 12-11 00:30 Tunisia 0 - 0 Libya
FT 12-11 00:30 Bờ Biển Ngà 0 - 2 Morocco
FT 11-11 21:30 Gabon 0 - 0 Mali
FT 11-11 20:00 Zambia 2 - 2 Cameroon
FT 11-11 02:30 Algeria 1 - 1 Nigeria
Đăng nhập Đăng kí