Africa
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Chủ nhà   Khách
FT 24-08 00:00 Guinea 5 - 0 Senegal
FT 20-08 22:30 Ghana 1 - 2 Burkina Faso
FT 20-08 21:00 Namibia 2 - 0 Comoros
FT 20-08 00:00 Sudan 1 - 0 Ethiopia
FT 19-08 23:30 Mali 0 - 1 Mauritania
FT 19-08 23:00 Bờ Biển Ngà 1 - 0 Niger
19-08 23:00 Gabon 0 - 0 Equatorial Guinea
FT 19-08 22:30 Angola 1 - 0 Madagascar
FT 19-08 22:00 Nigeria 2 - 0 Benin
FT 19-08 21:30 Congo DR 1 - 1 Congo
Chủ nhà   Khách
FT 06-09 02:30 Algeria 0 - 1 Zambia
FT 06-09 02:00 Mali 0 - 0 Morocco
FT 06-09 01:00 Ai Cập 1 - 0 Uganda
FT 06-09 01:00 Burkina Faso 2 - 2 Senegal
FT 06-09 00:30 Congo DR 2 - 2 Tunisia
FT 06-09 00:30 Bờ Biển Ngà 1 - 2 Gabon
FT 06-09 00:00 South Africa 1 - 2 Cape Verde
FT 05-09 21:30 Congo 1 - 5 Ghana
FT 05-09 02:00 Libya 1 - 0 Guinea
FT 05-09 00:00 Cameroon 1 - 1 Nigeria
Đăng nhập Đăng kí