Africa
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Chủ nhà   Khách
FT 12-11 20:30 Rwanda 0 - 0 Ethiopia
FT 24-08 00:00 Guinea 5 - 0 Senegal
FT 20-08 22:30 Ghana 1 - 2 Burkina Faso
FT 20-08 21:00 Namibia 2 - 0 Comoros
FT 20-08 00:00 Sudan 1 - 0 Ethiopia
FT 19-08 23:30 Mali 0 - 1 Mauritania
FT 19-08 23:00 Bờ Biển Ngà 1 - 0 Niger
19-08 23:00 Gabon 0 - 0 Equatorial Guinea
FT 19-08 22:30 Angola 1 - 0 Madagascar
FT 19-08 22:00 Nigeria 2 - 0 Benin
Chủ nhà   Khách
FT 15-11 02:30 Senegal 2 - 1 South Africa
FT 15-11 02:30 Burkina Faso 4 - 0 Cape Verde
FT 12-11 22:30 Ghana 1 - 1 Ai Cập
FT 12-11 21:30 Congo 1 - 1 Uganda
FT 12-11 00:30 Congo DR 3 - 1 Guinea
FT 12-11 00:30 Tunisia 0 - 0 Libya
FT 12-11 00:30 Bờ Biển Ngà 0 - 2 Morocco
FT 11-11 21:30 Gabon 0 - 0 Mali
FT 11-11 20:00 Zambia 2 - 2 Cameroon
FT 11-11 02:30 Algeria 1 - 1 Nigeria
Đăng nhập Đăng kí