North and Central America
Chủ nhà   Khách
FT 27-07 08:30 Mỹ 2 - 1 Jamaica
FT 24-07 08:00 Mexico 0 - 1 Jamaica
FT 23-07 09:00 Costa Rica 0 - 2 Mỹ
FT 21-07 09:30 Mexico 1 - 0 Honduras
21-07 09:30 Jamaica vs Canada
21-07 06:30 Jamaica vs Canada
FT 20-07 08:00 Mỹ 2 - 0 El Salvador
LIVE 61' Costa Rica 0 - 0 Panama
FT 17-07 07:30 Curacao 0 - 2 Mexico
LIVE 73' Jamaica 1 - 1 El Salvador
Chủ nhà   Khách
14-11 07:00 St. Kitts and Nevis 0 - 2 Haiti
Đăng nhập Đăng kí