Malaysia Cup mùa giải 2016
Chủ nhà   Khách
FT 29-07 19:15 Sarawak FA 0 - 2 T-Team
FT 29-07 20:00 Kedah 0 - 0 Johor DT II
FT 29-07 20:00 Malacca United 0 - 1 FELDA United
FT 30-07 20:00 Kelantan 1 - 0 Kuala Lumpur
FT 30-07 20:00 Pahang 1 - 0 Selangor
FT 30-07 20:00 PDRM FA 2 - 1 PKNS FC
FT 30-07 20:00 Perak 3 - 0 Johor Darul Ta'zim
FT 30-07 20:00 Terengganu 1 - 2 NS Matrix
FT 09-08 20:00 Kuala Lumpur 0 - 1 Kelantan
FT 09-08 20:00 FELDA United 2 - 1 Malacca United
FT 09-08 20:00 Johor DT II 2 - 3 Kedah
FT 09-08 20:00 NS Matrix 1 - 0 Terengganu
FT 09-08 20:00 Selangor 3 - 0 Pahang
FT 09-08 20:00 T-Team 3 - 0 Sarawak FA
FT 10-08 20:00 Johor Darul Ta'zim 1 - 1 Perak
FT 10-08 20:00 PDRM FA 0 - 1 PKNS FC
FT 12-08 20:00 Kelantan 1 - 4 Selangor
FT 12-08 20:00 Malacca United 2 - 0 NS Matrix
FT 12-08 20:00 Pahang 2 - 1 Kuala Lumpur
FT 12-08 20:00 Terengganu 0 - 3 FELDA United
FT 13-08 19:15 Sarawak FA 1 - 1 Johor DT II
FT 13-08 20:00 Johor Darul Ta'zim 4 - 1 PDRM FA
FT 13-08 20:00 Kedah 0 - 1 T-Team
FT 13-08 20:00 PKNS FC 2 - 1 Perak
FT 19-08 20:00 Johor DT II 1 - 0 T-Team
FT 19-08 20:00 NS Matrix 2 - 0 FELDA United
FT 19-08 20:00 Sarawak FA 0 - 3 Kedah
FT 19-08 20:00 Terengganu 0 - 2 Malacca United
FT 20-08 20:00 Kuala Lumpur 1 - 1 Selangor
FT 20-08 20:00 Pahang 2 - 0 Kelantan
FT 20-08 20:00 PDRM FA 2 - 1 Perak
FT 20-08 20:00 PKNS FC 1 - 1 Johor Darul Ta'zim
FT 28-08 20:00 Kelantan 1 - 2 PDRM FA
FT 28-08 20:00 T-Team 1 - 1 FELDA United
FT 17-09 20:00 Kedah 5 - 0 NS Matrix
FT 30-09 20:00 Kedah 2 - 1 PDRM FA
FT 01-10 20:00 Selangor 2 - 1 T-Team
30-10 20:00 Kedah 1 - 1 Selangor
FT 02-02 16:00 PDRM FA 2 - 6 Kelantan
FT 03-02 15:00 Selangor 1 - 2 PKNS FC
FT 10-03 11:30 NS Matrix 0 - 2 Kedah
Chủ nhà   Khách
FT 29-07 19:15 Sarawak FA 0 - 2 T-Team
FT 29-07 20:00 Kedah 0 - 0 Johor DT II
FT 29-07 20:00 Malacca United 0 - 1 FELDA United
FT 30-07 20:00 Kelantan 1 - 0 Kuala Lumpur
FT 30-07 20:00 Pahang 1 - 0 Selangor
FT 30-07 20:00 PDRM FA 2 - 1 PKNS FC
FT 30-07 20:00 Perak 3 - 0 Johor Darul Ta'zim
FT 30-07 20:00 Terengganu 1 - 2 NS Matrix
FT 09-08 20:00 Kuala Lumpur 0 - 1 Kelantan
FT 09-08 20:00 FELDA United 2 - 1 Malacca United
FT 09-08 20:00 Johor DT II 2 - 3 Kedah
FT 09-08 20:00 NS Matrix 1 - 0 Terengganu
FT 09-08 20:00 Selangor 3 - 0 Pahang
FT 09-08 20:00 T-Team 3 - 0 Sarawak FA
FT 10-08 20:00 Johor Darul Ta'zim 1 - 1 Perak
FT 10-08 20:00 PDRM FA 0 - 1 PKNS FC
FT 12-08 20:00 Kelantan 1 - 4 Selangor
FT 12-08 20:00 Malacca United 2 - 0 NS Matrix
FT 12-08 20:00 Pahang 2 - 1 Kuala Lumpur
FT 12-08 20:00 Terengganu 0 - 3 FELDA United
FT 13-08 19:15 Sarawak FA 1 - 1 Johor DT II
FT 13-08 20:00 Johor Darul Ta'zim 4 - 1 PDRM FA
FT 13-08 20:00 Kedah 0 - 1 T-Team
FT 13-08 20:00 PKNS FC 2 - 1 Perak
FT 19-08 20:00 Johor DT II 1 - 0 T-Team
FT 19-08 20:00 NS Matrix 2 - 0 FELDA United
FT 19-08 20:00 Sarawak FA 0 - 3 Kedah
FT 19-08 20:00 Terengganu 0 - 2 Malacca United
FT 20-08 20:00 Kuala Lumpur 1 - 1 Selangor
FT 20-08 20:00 Pahang 2 - 0 Kelantan
FT 20-08 20:00 PDRM FA 2 - 1 Perak
FT 20-08 20:00 PKNS FC 1 - 1 Johor Darul Ta'zim
FT 28-08 20:00 Kelantan 1 - 2 PDRM FA
FT 28-08 20:00 T-Team 1 - 1 FELDA United
FT 17-09 20:00 Kedah 5 - 0 NS Matrix
FT 30-09 20:00 Kedah 2 - 1 PDRM FA
FT 01-10 20:00 Selangor 2 - 1 T-Team
30-10 20:00 Kedah 1 - 1 Selangor
FT 02-02 16:00 PDRM FA 2 - 6 Kelantan
FT 03-02 15:00 Selangor 1 - 2 PKNS FC
FT 10-03 11:30 NS Matrix 0 - 2 Kedah
# Cầu thủ CLB Bàn Thắng
Đăng nhập Đăng kí