Khooneh Be Khooneh

17:30 27/10/17
0 - 0
Hiệp 1: 0-0
Pen: 3 - 2
Kết thúc sau lượt sút luân lưu

Siah Jamegan

Sự kiện chính
Khooneh Be Khooneh Min Siah Jamegan
105' Unknown redcard
112' Unknown redcard
Đăng nhập Đăng kí