Flamengo

06:45 24/11/17
0 - 0
Chưa bắt đầu

Junior

Tỉ lệ cược trong trận
Cả trận Hiệp 1
1X2
Chấp cược
Tài/Xỉu
1X2
Chấp cược
Tài/Xỉu
Flamengo
1.01
0 0.60
3 1/2 5.88
31
0 0.31
1 1/2 5.00
Junior
71
  1.47
  0.09
1.03
  2.43
  0.10
Hòa
13
10.5
Tỉ lệ cược mở
Cả trận Hiệp 1
1X2
Chấp cược
Tài/Xỉu
1X2
Chấp cược
Tài/Xỉu
Flamengo
1.73
3/4 0.98
2 1.08
2.31
1/4 0.90
3/4 0.97
Junior
5.7
  0.94
  0.82
6.1
  0.98
  0.91
Hòa
3.35
1.98
Tỷ lệ cược tỷ số cả trận
Flamengo Hòa Junior
1 - 0 4.4 0 - 0 6.5 0 - 1 9.9
2 - 0 6 1 - 1 6.8 0 - 2 31
2 - 1 9.4 2 - 2 31 1 - 2 21
3 - 0 12.5 3 - 3 201 0 - 3 121
3 - 1 19 4 - 4 201 1 - 3 91
3 - 2 56 0 - 0 46 2 - 3 121
4 - 0 31 0 - 4 201
4 - 1 51 1 - 4 201
4 - 2 141 2 - 4 201
4 - 3 201 3 - 4 201
Tỷ lệ cược tỷ số hiệp 1
Flamengo Hòa Junior
1 - 0 2.76 0 - 0 2.35 0 - 1 6.2
2 - 0 8.4 1 - 1 9.6 0 - 2 41
2 - 1 26 2 - 2 151 1 - 2 61
3 - 0 36 3 - 3 151 0 - 3 151
3 - 1 101 0 - 0 111 1 - 3 151
3 - 2 151 2 - 3 151

Dự đoán trận đấu Flamengo vs Junior

Vui lòng đăng nhập để tham gia dự đoán

Danh sách các thành viên đang dự đoán

Thành Viên Xếp hạng Chọn Sao
Đăng nhập Đăng kí